Zalimleşmedikçe Bütün İnsanlar Saygıdeğerdir



Ali Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Zalimleşmedikçe Bütün İnsanlar Saygıdeğerdir
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org