Zalimleşmedikçe Bütün İnsanlar SaygıdeğerdirAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Zalimleşmedikçe Bütün İnsanlar Saygıdeğerdir
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org