Tövbe Arınmak ve Hayata Yeniden BaşlamaktırAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Tövbe Arınmak ve Hayata Yeniden Başlamaktır
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org