Şeriat İslamdır ve Akılla da Örtüşen Bir Hayat DüzenidirAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Şeriat İslamdır ve Akılla da Örtüşen Bir Hayat Düzenidir
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org