Sakala Gösterdiğimiz Hassasiyeti Faize Karşı Göstermiyoruzİslam dünyası seküler düzenin egemenliği ve zulmü altında... Sakalla uğraşıldığı kadar Allah ve Rasulü ile savaşmak demek olan faiz/banka ile neden uğraşılmıyor? Bu ülkede zinaya hassasiyet vardır, meyhaneye hassasiyet vardır ama faize karşı hassasiyet yoktur.