Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?Ali Rıza Demircan - Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?