Mü'min Hak ve Halk İnsanıdırHakk'a yönelmeden Halk'a yönelemezsiniz. Hak'tan bağımsız bir Halkçılık'ta ihlas olmaz. Diğergamlık gereğince yaşanmaz.