Maya Takvimine Göre Kıyameti Beklemek İtikadi Bir Sapma Ve Gaflettir...1- Kıyameti kopartacak olan Allah ise, kıyamet hakkında en sağlıklı bilgiyi o verir ... 2- Kıyamet alametleri ile ilgili rivayetler mütevatir değildir ve bun...