İslama Göre İşveren Olarak Görevlerimiz



Ali Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
İslama Göre İşveren Olarak Görevlerimiz
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org