İslam'a Göre Aile Mabettirİslam'da Aile mabettir ve aile hayatı ibadet hayatının bir bölümüdür.