"İslam Dünyası" Laik, Seküler, islami değerlerden kopuk olduğu için İsrail istediğini yapıyorİsrail ne cürretle Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'e mütecaviz? Dünyanın ve 1.5 milyar müslümanın gözü önünde böylesi bir mukaddes ayda nasıl müslümanla...