İnsanlara Teşekkür Etmek de GörevimizdirAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
İnsanlara Teşekkür Etmek de Görevimizdir
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org