İnsan Bir Diğer İnsan Üzerinde İlahlık İddia Edemez