İnançlı veya İnançsız Bütün İnsanlara Karşı GörevlerimizAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
İnançlı veya İnançsız Bütün İnsanlara Karşı Görevlerimiz
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org