Her Şeyi Güzel Yapmak ZorundayızAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Her Şeyi Güzel Yapmak Zorundayız
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org