Her Müslüman Çevre Bilincine Sahip Olmakla Mükelleftir