Haram Aylar İlk İnsandan Bu Yana Savaşa Yer Verilemeyecek Barış AylarıdırTevbe suresinin 36 ayetinde Rabbimiz göklerin ve yerin yaratıldığı dönemden itibaren Allah'ın koyduğu bir yasa olarak aylarının sayısının on iki olduğu bildirilir ve bunlardan dördünün haram aylar olduğu söylenir. İslam Hz Adem'den Hz. Muhammed'e kadar onbinlerce peygamberin ortak tebliğidir. Bu ayet bize diyor ki on iki aydan dördü haram aylardır ve bu aylar ilk insan topluluğundan - özellikle de Hz. İbrahimden - bu yana insanlık hayatında dört büyük barış ayıdır. Can ve mal dokunulmazlığı başta olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine tecavüzün haram kılındığı, asla kişiler ve toplumlar arasında silahlı savaşa yer verilemeyeceği aylardır.

Biliyorsunuz insanlık hayatı öteden beri dünya ölçeğinde düşündüğünüz zaman bu barış süreçlerine ihtiyaçlıdır. Barış olmadan istikrar olmaz, ekonomi canlanmaz, uluslararası ilişkiler geliştirilemez. Tarihi topluluklardan günümüze bu barış sürecine fevkalade ihtiyaç var. Bunun anlamı bu dört ayın dışında insanlar savaşabilirler, birbirlerinin canlarına ve mallarına tecavüz edebilirler değildir. İslam açısından bakıldığında müslüman olduğumuz için bizimle savaşılmadığı, yurdumuz işgal edilmedi veya yurdumuzdan çıkarılmaya çalışılmadığımız, aleyhimize ittifaklar oluşturulmadığı sürece savaş zaten yasaklıdır. Ama özellikle bu dört ayın dünya ölçeğinde değerlendirilmesi, yaşatılması lazım. Bu barış süreçleri olacak ki diğer sekiz ayda barışın temelleri atılabilsin, barışın getirebileceği sosyal ve ahlaki nimetler kavranılabilsin.