Gıybet İnsan Onuruna Tecavüz Olan Bir HaramdırAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Sabır; Yücelme ve Gelişme Yoludur
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org