Değiştirilemez İlkeleriyle İslâm Muhteşem bir NizamdırAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Değiştirilemez İlkeleriyle İslâm Muhteşem bir Nizamdır
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org