Bekâr kalmayı istemek sosyal adaletsizliktirEvlilik Allah'ın emri ve bütün peygamberlerin uygulamasıdır. Eğer bir kişi özrü olmaksızın, kendi iradesiyle bekar kalması islamiyet açısından olumlu değildi...