Barış Ayı Olan Recep Ayı Sadece Regaib Ve Oruç İbadetlerine SınırlanmıştırYaşadığımız barış sürecinin pekiştirilmesi lazım. Tam böyle bir dönemde Kur'an'a dayalı bir barış ayı olan Recep ayı imdadımıza yetişti. Eğer İslamı Kur'an temelli, sünnet kaynaklı olarak anlayabilseydik biz yüz bini bulan camilerimizde barışı konu alan hutbeler sunacak, vaazlar edecek, barışı konu alan değişik sosyal aktivitelerde bulunacaktık. Gel gör ki Kur'an'a dayalı bir barış ayı olan Recep ayı tamamen hurafeci bir mantıkla Regaib gecesine ve Recep ayı ile alakalı hiçbir temeli olmayan oruç ibadetlerine münhasır kılınmış ( sınırlanmış ) durumdadır.