Ali Rıza Demircan: Kur'an ve Sünnette Recm Cezası Yoktur....Recm cezası Nur Suresinin ikinci ayeti ile yürürlükten kaldırılmıştır ...