Ali Rıza DEMİRCAN hocanın Kur'an ve Sünnet Görüşü Nasıldır?Ali Rıza DEMİRCAN hoca Kur'an'a ve sünnete bakışını, hurafelere ve bid'atlere karşı olan tutumunu kendi ağzıyla ifade ediyor.