Af Dilemek ve Affetmek Güzel AmellerdirAli Rıza DEMİRCAN hoca ile;
BİLMEMİZ GEREKENLER
Af Dilemek ve Affetmek Güzel Amellerdir
ARDEV - Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
www.ardev.org